Rozwój

20 lat tradycji nie oznacza stagnacji. Nasze długoletnie doświadczenia przekształcamy w nowe projekty o różnym charakterze:

Ścisła współpraca z Klientami: Kooperujemy z naszymi Klientami na indywidualnych zasadach. Oferujemy wiedzę i doświadczenie, dostosowujemy się do potrzeb naszych klientów, wprowadzamy nowe rozwiązania z branży ochrony środowiska. Rozwiązujemy powstałe problemy i wypracowujemy najbardziej optymalne systemy i metody zagospodarowania odpadów wytworzonych przez naszych Klientów. Działamy na zasadach poufności.

 

Współpraca z recyklerami: Zachęcamy do współpracy recyklerów, dla których możemy stanowić stabilnego partnera w zakresie dostarczania surowców do produkcji. Naszą filozofią jest zagospodarowanie każdego odpadu w jak najefektywniejszej środowiskowo i ekonomicznie formie. Proponujemy więc recyklerom ścisłą współpracę w ramach której nasze surowce, zwłaszcza te, których recykling jest trudny, niepowszechny lub/i drogi, są odbierane i poddawane recyklingowi. Jesteśmy również zainteresowani inwestycjami i powiązaniami kapitałowymi.

 

Współpraca z ludźmi: Zachęcamy do współpracy na zasadach transferu wiedzy i doświadczenia w branży zagospodarowywania odpadów profesjonalistów, przedsiębiorców, naukowców, a także pasjonatów. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, technologie i inwestycje. Oferujemy doświadczenie w branży gospodarowania odpadami, jak również doświadczenie menadżerskie i organizacyjne (w tym rozpoczynanie i prowadzenie nowych przedsięwzięć). Polityka naszej firmy koncentruje się na szeroko pojętym recyklingu.

Naszym długoterminowym celem jest doprowadzenie dosłownie każdego odpadu do ponownego przetworzenia – recyklingu.