Produkcja kosmetyków i leków

W ciągu naszej działalności obsługiwaliśmy i obsługujemy ponad 10 fabryk kosmetyków i leków. Odpady z reguły powstające w takich fabrykach to:

  • makulatura kartonowa (opakowania),
  • odpady tworzyw sztucznych (np. folia, tuby oraz ścinki końcówek tub, nietypowe zakrętki, pojemniki),
  • odpady wielomateriałowe (etykiety, powlekane opakowania),
  • odpady leków i kosmetyków (np. zwroty).

Współpracując z klientami z branży farmaceutycznej i kosmetycznej nauczyliśmy się, że zwłaszcza dla klientów z tej branży najważniejsza jest szczególna czystość i schludność miejsca, gdzie magazynowane są odpady (kontenery, wiaty), regularność odbiorów oraz gwarancja błyskawicznej reakcji w zakresie odbioru odpadów w związku z różnego rodzaju kontrolami ze strony organów administracji państwowej oraz organów sanitarnych.

To doświadczenie pozwala nam zagwarantować bardzo dobrą realizację usługi odbioru odpadów szczególnych dla branży farmaceutycznej i kosmetycznej. Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.