Skup i odbiór makulatury, niszczenie dokumentów

Jesteśmy zainteresowani skupem/odbiorem makulatury każdego rodzaju:

  • kartonu (opakowania, pudła, tektura lita, luzem, zbelowana)
  • makulatury gazetowej
  • ścinki drukarskie (offset zadrukowany i niezadrukowany, kreda, mix, ścinki i arkusze, LWC, w koszach, pudłach lub kontenerach i belach, itp.)

W ramach zintegrowanej obsługi klienta w zakresie gospodarowania odpadami oferujemy wstawienie odpowiedniego sprzętu (belownice, wózki widłowe) oraz obsługę wykwalifikowanego personelu.

Naszym Klientom oferujemy również odbiór większej ilości makulatury własnym transportem oraz możliwość przekazania odpadów bezpośrednio do naszych Punktów Ochrony Środowiska, które zajmują się skupem surowców wtórnych. Zbieramy makulaturę każdego rodzaju, zaś odpady przetwarzamy w profesjonalnej prasie wytwarzającej bele o wadze od 50 do 1200 kg.

Makulatura opakowaniowa szczególnie często występuje tu.

Niszczenie dokumentów.

  • Gwarantujemy wysoką jakość usługi niszczenia dokumentów: niszczenie według normy DIN32757, gwarancja poufności i szczelności procesów, wykorzystanie specjalistycznej niszczarki przemysłowej HSM FA 400.2, transport dokumentów przez pojazdy wyposażone w system GPS, niszczenie przez dedykowanych, wyszkolonych pracowników w odrębnym, wyznaczonym do tego pomieszczeniu.
  • Na życzenie Klienta i dla jego komfortu udostępniamy worki do magazynowania dokumentów do niszczenia oraz plomby do ich zabezpieczania.
  • Wydajemy protokołów niszczenia dokumentów oraz Karty Przekazania Odpadów
  • Oferujemy możliwość kompensacji zapłaty za niszczenie dokumentów z zapłatą za surowce wtórne, które my odbieramy od Państwa (sprawniejszy obieg dokumentów)
  • Oferujemy pewność i gwarancję jakości usługi niszczenia dokumentów przez firmę, z którą posiadają już Państwo relację handlową
  • Oferujemy możliwość łączenia transportu odbioru odpadów z odbiorem dokumentów do niszczenia (sprawność logistyczna)