Handel hurtowy i detaliczny

Wiele lat doświadczenia w obsłudze hipermarketów i supermarketów, centrów dystrybucyjnych i logistycznych oraz hurtowni sprawia, że jak nikt inny rozumiemy potrzeby naszych klientów, co przekłada się na jakość naszych usług. Obecnie obsługujemy ponad 80 dużych placówek handlowych na terenie całego kraju

Z reguły w placówkach handlowych/ hurtowych powstały odpad to:

 • makulatura kartonowa (oferujemy odbiór w systemie kontenerowym lub całosamochodowym w przypadku gdy makulatura jest belowana; oferujemy belownice i sprzęt do obsługi)
 • folia opakowaniowa (oferujemy odbiór w systemie kontenerowym lub całosamochodowym w przypadku gdy folia jest belowana),
 • odpady drewniane (np. palety),
 • odpady bio
 • okazjonalnie odpady złomu (wózki, regały).

W ramach obsługi oferujemy:

 • Doskonale wyspecjalizowany zespół specjalistów rozumiejących potrzeby klientów, gotowy do rozwiązywania wszelkich bieżących i systemowych problemów związanych z odpadami
 • Terminowy i rzetelny odbiór odpadów
 • Precyzyjną obsługę administracyjną z pomocą naszego systemu ERP (terminowe i poprawne wystawianie dokumentów magazynowych i księgowych, KPO, DPR, przygotowywanie dedykowanych każdemu klientowi formularzy, zestawień i raportów z zakresu ilości i rodzaju oddanych odpadów)
 • Logistykę i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z prawem oraz wszelkimi normami środowiskowymi
 • Nasze nieustanne dążenie do recyklingu oraz optymalnego dla naszych klientów zagospodarowania każdego odpadu
 • Możliwość dzierżawy sprzętu (np. prasy belujące, prasokontenery, kontenery); dostarczanie drutu i taśm do belownic