Blog
15.06.2024

Budując dom, blok mieszkalny czy budynek użyteczności publicznej nie sposób uniknąć nagromadzenia się odpadów budowlanych, które potem trzeba usunąć. Podpowiadamy, jak to zrobić. 

Odpowiedzialność prawna za gospodarowanie odpadami

Każdy inwestor lub wykonawca musi mieć świadomość odpowiedzialności prawnej za gospodarowanie odpadami, a co za tym idzie możliwych kar nakładanych za niedopełnienie obowiązków. Przepisy dotyczące przestępstw odpadowych znajdują się w kodeksie karnym, zaś wykroczeń w ustawie o odpadach. Warto się z nimi zapoznać. 

Współpraca z firmami zajmującymi się wywozem odpadów

Na szczęście wykonawcy nie muszą pozbywać się opadów samodzielnie. Jednym ze sposobów na usunięcie pozostałości materiałów budowlanych z placu budowy jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w odbiorze odpadów budowlanych. Nasze przedsiębiorstwo oferuje kompleksowe usługi w zakresie wywozu, transportu oraz utylizacji odpadów powstałych podczas prac budowlanych. Utylizujemy watę szklaną, drewno, odpady zmieszane, gruz i wiele innych. Współpraca z nami pozwoli usprawnić i przyśpieszyć proces gospodarowania opadami, jednocześnie minimalizując ryzyko naruszenia przepisów prawnych. 

Recykling materiałów budowlanych

Istnieje gradacja działań, które musi podjąć posiadacz odpadów. Nie zawsze musi to być utylizacja. Przede wszystkim należy zapobiegać ich nadmiernemu powstawaniu, a w dalszej kolejności zastosować stosowne formy odzysku odpadów, natomiast jeśli powyższe działania nie są możliwe, dopiero należy je całkowicie unieszkodliwić. 

Odzyskiwać odpady budowlane można poprzez ich recykling. W praktyce oznacza to ich ponowne wykorzystanie w procesie budowlanym, co przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska oraz ograniczenia zużycia surowców naturalnych. Recykling odpadów budowlanych może obejmować takie materiały, jak beton, cegła, drewno czy metale. Nasza firma tworzy wartościowe półprodukty z odpadów budowlanych.